หลักสูตรเตรียมประเมินวิทยฐานะลงทะเบียน 1,000 บาท... เวลา 08.00 - 14.00 ...

เสาร์ที่ 15 ตุลาคม  โรงแรมสยามแกรนด์  จังหวัดอุดรธานี
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม  โรงแรมไอโฮเทล  จังหวัดนครพนม
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  โรงแรม เจ.พี  จังหวัดยโสธร
จันทร์ที่ 24 ตุลาคม(วันหยุดพิเศษ)  โรงแรมพรหมพิมาน  จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์
อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  โรงแรมเพชรรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

 หลักสูตรเตรียมบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ลงทะเบียน 500 บาท... เวลา 14.30 - 17.30 ...

เสาร์ที่ 15 ตุลาคม  โรงแรมสยามแกรนด์  จังหวัดอุดรธานี
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม  โรงแรมไอโฮเทล  จังหวัดนครพนม
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  โรงแรม เจ.พี  จังหวัดยโสธร
จันทร์ที่ 24 ตุลาคม(วันหยุดพิเศษ)  โรงแรมพรหมพิมาน  จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์
อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  โรงแรมเพชรรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069

ว 5/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู(สพฐ.) 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล1-3