หลักสูตรเตรียมประเมินวิทยฐานะลงทะเบียนหน้างาน 1,000 บาท
...... เวลา 08.00 - 14.00 ......

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม  โรงแรมฟรายเดย์  จังหวัดอุตรดิตถ์
อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม  โรงแรมโฆษิตฮิลล์  จังหวัดเพชรบูรณ์
เสาร์ที่ 15 ตุลาคม  โรงแรมสยามแกรนด์  จังหวัดอุดรธานี
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม  โรงแรมไอโฮเทล  จังหวัดนครพนม
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  โรงแรม เจ.พี  จังหวัดยโสธร
จันทร์ที่ 24 ตุลาคม(วันหยุดพิเศษ)  โรงแรมพรหมพิมาน  จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์
อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  โรงแรมเพชรรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักสูตรเตรียมบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ลงทะเบียนหน้างาน 600 บาท
...... เวลา 14.30 - 17.30 ......

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม  โรงแรมฟรายเดย์  จังหวัดอุตรดิตถ์
อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม  โรงแรมโฆษิตฮิลล์  จังหวัดเพชรบูรณ์
เสาร์ที่ 15 ตุลาคม  โรงแรมสยามแกรนด์  จังหวัดอุดรธานี
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม  โรงแรมไอโฮเทล  จังหวัดนครพนม
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  โรงแรม เจ.พี  จังหวัดยโสธร
จันทร์ที่ 24 ตุลาคม(วันหยุดพิเศษ)  โรงแรมพรหมพิมาน  จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์
อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  โรงแรมเพชรรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069