หลักสูตรเตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ สำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
.... ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ..... 


วันอาทิตย์ที่ 4  ธันวาคม 2559 โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069

ว 5/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู(สพฐ.)

ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3