ผู้ดูแลเว็บ : นายเข็มชาติ พิมพิลา
อีเมล์ : krucyber@gmail.com
ไอดีไลน์ : krucyber
โทร  09 3131 9069

รายละเอียดติดตามได้
ที่ http://arunee.net

2 IN 1 รวม 2 หลักสูตร ใน 1 วัน

หลักสูตร... การจัดระบบประกันคุณภาพ ศพด. และ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ(ว 23/2561) โอน ลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท

2 IN 1 รวม 2 หลักสูตร ใน 1 วัน

หลักสูตร... การจัดระบบประกันคุณภาพ ศพด. และ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ(ว 23/2561) โอน ลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท

2 IN 1 รวม 2 หลักสูตร ใน 1 วัน

หลักสูตร... การจัดระบบประกันคุณภาพ ศพด. และ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ(ว 23/2561) โอน ลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท

เบอร์โทร ทีมงานฯ 09 3131 9069

ID Line : krucyber  FB : ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

บัญชีออมทรัพย์
นายเข็มชาติ พิมพิลา  กสิกรฯ 455 2 13601 8
สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช
น.ส.มินตรา พิมพิลา  กรุงไทย 982 3 00337 8
สาขาเซ็นทรัลเชียงราย