เว็บบอร์ดครูอรุณี พิมพิลา
สำหรับ ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์


การนับวันประเมินเข้ม
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
การประเมินครูผู้ช่วยระยะเวลา 2ปี ให้นับอะไรเป็นเกณฑ์วันบรรจุคำสั่งแต่งตั้งหรือวันครบรอบประเมินครั้งสุดท้าย
ถ้าครบแล้วตามวันบรรจุแล้วยังประเมินไม่เสร็จจะมีผลอย่างไร

ครูผู้ช่วย 182.53.113.* [ 14 พ.ย. 2556 เวลา 00:25 ] ตอบคำถามนี้

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดูที่คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ครับ เขาบรรจุวันไหน ก็เริ่มนับวันนั้น
** มีบางกรณีที่ คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง อาจระบุให้ไปรายงานตัวปฎิบัติหน้าที่ภายในวันที่.......เดือน...... พ.ศ...... ก็นับจากวันที่เราไปรายงานตัว และลงชื่อมาปฏิบัติราชการ ครับ

admin 202.29.178.* [ 14 พ.ย. 2556 เวลา 15:21 ] ความเห็นที่ 1/#0453 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น นางอรุณี พิมพิลา บรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก(อันดับครูผู้ช่วย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี จะครบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557


ไม่ใช่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 (ซึ่งจะเกินไป 1 วัน)
ส่วนวันที่ ที่ลงในแบบประเมินครั้งที่ 8 จะต้องลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
และวันที่สั่งให้ครูผู้ดูแลเด็ก(อันดับครูช่วย) ดำรงตำแหน่งครู(ค.ศ.1) ต้องเป็นวันถัดจากวันที่ครบ 2 ปี คือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

admin 27.55.254.* [ 22 พ.ย. 2556 เวลา 20:34 ] ความเห็นที่ 2/#0491 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ถามต่อค่ะ
1.ถ้าวันที่ประเมินครั้งที่8ลงวันที่4/4/57 ศุกร์ แล้ววันที่มีผลเป็น ค.ศ.1 เป็น เสาร์ที่ 5 /4/57 ได้หรือไม่
2.เสาร์เป็นวันหยุด สามารถแต่งตั้งย้อนหลังไปวันเสารได้หรือไม่
3.เช่น บรรจุ5/4/55 วันที่แต่งตั้งคศ.1 คือ 8/4/57 เหตุผลเขาคือ ดูหลักความเป็นจริงวันหยุดไม่ได้ปฏิบัติราชการ ถามว่า ผิดหรือถูก
4.ถ้าจะให้เขาแก้ไข ต้องเตรียมระเบียบใด หรืออ้างอิงจากที่ใด เขายึดระเบียบวันที่ครบประเมิน
5.ถ้าคิดวันผิด กทจ.เขาจะแจ้งกลับมาไหมว่าคิดวันที่บรรจุผิด ให้แก้ไข
6.ช่วยอธิบายเคสนี้ให้เข้าใจหน่อยเถออะค่ะ เป็นครูเทศบาล

oh ส่งอีเมล์ถึง oh 125.24.244.* [ 02 พ.ค. 2557 เวลา 22:55 ] ความเห็นที่ 3/#2192 เขียนตอบคำตอบนี้   สมาชิกหมายเลข 0050

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
1.ถ้าวันที่ประเมินครั้งที่8ลงวันที่4/4/57 ศุกร์ แล้ววันที่มีผลเป็น ค.ศ.1 เป็น เสาร์ที่ 5 /4/57 ได้หรือไม่
ตอบ ได้ครับ แต่ต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันเสาร์นั้น
2.เสาร์เป็นวันหยุด สามารถแต่งตั้งย้อนหลังไปวันเสารได้หรือไม่
*ไม่เข้าใจคำถามครับ วันเสาร์ย้อนวันเสาร์(เป็นวันเสาร์เหมือนกัน)
3.เช่น บรรจุ5/4/55 วันที่แต่งตั้งคศ.1 คือ 8/4/57 เหตุผลเขาคือ ดูหลักความเป็นจริงวันหยุดไม่ได้ปฏิบัติราชการ ถามว่า ผิดหรือถูก
ตอบ ถูกครับ ทำได้
4.ถ้าจะให้เขาแก้ไข ต้องเตรียมระเบียบใด หรืออ้างอิงจากที่ใด เขายึดระเบียบวันที่ครบประเมิน
ตอบ ดูที่หลักเกณ์/เงื่อนไขการเครียมความพร้อมฯ
5.ถ้าคิดวันผิด กทจ.เขาจะแจ้งกลับมาไหมว่าคิดวันที่บรรจุผิด ให้แก้ไข
ตอบ กทจ. ควรติงมาเพื่อให้แก้ไข


admin 223.204.24.* [ 03 พ.ค. 2557 เวลา 06:56 ] ความเห็นที่ 4/#2193 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
อีก เคส หนึ่ง ในการประเมินเข้ม 2 ปี ในระบบท้องถิ่นที่ผ่านมามีการ ออกคำสั่งวันบรรจุในวันหยุดราชการ ก็มี เช่น กทจ.เห็นชอบวันที่ 26 ธค.54 แต่เทศบาล สั่งบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 มค.2555 (ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ปกติไม่น่าจะถูกต้อง ในแง่หลักการไม่น่าถูกต้อง แต่ในแง่กฏหมายทำได้เพราะเป็นอำนาจของนายกเขา พอครบ2ปีสอบถามเจ้าหน้าที่จังหวัด แก้ไม่ได้ต้องไปรื้อมติ กทจ. คือเอาตามคำสั่งเดิมเช่นเดิม ซึี่งไม่น่าผิดเช่นกัน) ส่วนการประเมินที่แรกหนักใจเช่นครูผู้ช่วยถาม แต่ในการประเ้มิน วันแรกต้องเริ่มวันบรรจุ ไล่ไปเรื่อยๆให้สอดคล้องกันครบ 8 ครั้ง เต็มเป็นพอ วันสุดให้ครบเต็มหรือเลยไป1หรือ 2 วันก็ได้ไ ม่เป็นไร แต่ครบ8ครั้ง เป็นเคส ที่ผ่านมาเป็น ครู คศ.1ตั้งแต่ 1 มค.2557 แต่ ทต.พึงออกคำสั่ง 1พค.57.ย้อนไป มีผล 1มค.57 พร้อมคำสั่งปรับ ว.21

ผ่านมา 1.4.198.* [ 03 พ.ค. 2557 เวลา 08:02 ] ความเห็นที่ 5/#2196 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
เรียน ผู้ ถาม
ผมว่าในกระทู้ ก็ตอบกระจ่างแล้วนะครับ ว่า การประเมิน นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่เข้าปฏิบัติราชการ (ถือวันไปรายงานตัวที่โรงเรียนดีที่สุด) แล้ว นับไป 2 ปี ตามปีปฏิฑินครับ แต่คุณสังกัด โรงเรียน สพฐ หรือ โงเรียน ท้องถิ่นครับ เพราะ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ต่างกันครับ

mk461 ส่งอีเมล์ถึง mk461 118.174.133.* [ 07 พ.ค. 2557 เวลา 12:00 ] ความเห็นที่ 6/#2272 เขียนตอบคำตอบนี้   สมาชิกหมายเลข 0049

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ขอ อนุญาติสอบถาม
เรื่อง การประเมิน หรือ การส่งผลประเมินล่าช้า
1. การประเมินต้องให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับจากวันครบกำหนด ประเมินอย่างเข้ม 2 ปี
2. การส่งผลการประเมิน ต้องส่งผลการประเมินภายในกี่วัน นับจากวันครบกำหนด ประเมินอย่างเข้ม 2 ปี
ขอบคุณครับ

ขอความช่วยเหลือ ส่งอีเมล์ถึง ขอความช่วยเหลือ 172.20.4.* [ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 23:05 ] ความเห็นที่ 7/#8197 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0083 - ครูผู้ช่วย [14 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
จากประสบการณ์ ประเมินเข้มต้องตามระยะเวลาในหลักเกณ์กำหนดไว้ การส่งช้าเร็วไม่เป็นปัญหา (แต่ควรเร็วเพื่อสิทธิเรา แต่ต้องดูว่า ก.จังหวัดเขาประชุมวันไหน เดือนละ1ครั้ง เดือนนี้ไม่ทัน ไปเดือนหน้า เดือนหน้าไม่ทันไปเรื่อยๆจนกว่า ท้องถิ่นจังหวัดจำนำเข้าขอ มติ.ผ่านให้ ส่วนคำสั่งเทศบาล เขาจะย้อนหลังให้เราตั้งแต่วัน ครบ 2 ปีอยุ่แล้ว จากนั้นนายก จะออกคำสั่งตามมติ เราไม่เสียสิทธิหรอก )

ผ่านมา 202.29.179.* [ 01 ก.ค. 2558 เวลา 13:36 ] ความเห็นที่ 8/#8200 เขียนตอบคำตอบนี้  

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
เขียนตอบ 
 
ความคิดเห็น 
Username 
password 
E-mail 
ส่งไฟล์ภาพ  (รูป 500 Kb, Flash 1000 Kb)
การจัดภาพ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวาคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด >>


.:: Webboard - arunee.net ::. by krucyber (database by krucyber)