กำหนดการอบรมเตรียมประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการสำหรับครู ศพด.

1. อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560   โรงแรมเดอะมันตรินี จังหวัดเชียงราย 

2. เสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560  โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

3. อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560  โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่ 

4. อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560  โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม 

5. เสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560  โรงแรมกิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี 

6. อาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560  โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ 

7. เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560  บ้านปลาทับทิมฯ สมุทรสงคราม 

8. อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560  โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี 

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญที่นี่ครับ 

====================================================================

CD+คู่มือ เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

ชุดละ 890 บาท  โทร 09 3131 9069


ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต : โทร : 09 3131 9069 : ID Line : krucyber : 09 3131 9069

====================================================================

+ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
+ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
+ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา