Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 6427

ข้อคิดดีๆ...
จาก 100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ

...ไม่มีเจ้าขอกิจการคนไหนประสบความสำเร็จด้วยความสามารถขอตัวเองล้วนๆ
คนที่รู้จักบริหารคนอื่นให้ช่วยทำงานให้ต่างหาก จึงจะเป็นผู้ชนะ...