Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2627

1. แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู(วฐ.1)
http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2565/842-1-1-1/file

2. แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู(วฐ.2)
 http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2565/845-2-2-2/file

3. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน(วฐ.3)
 http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2565/844-3-3-1/file

กำหนดการอบรมหลักสูตรเตรียมประเมินวิทยฐานะครู อปท. ว23 และ PA ทุกวิทยฐานะ
ลงทะเบียนจ่ายหน้างาน 1,500 บาท เพียง 50 ท่าน(จองด่วนก่อนเต็มนะครับ)
อาทิตย์ที่ 9 มกราคม โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
เสาร์ที่ 15 มกราคม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์ที่ 23 มกราคม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อาทิตย์ที่ 30 มกราคม โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย

เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตามนี้นะครับ
กำหนดการอบรมหลักสูตรเตรียมประเมินวิทยฐานะครู อปท. ว23 และ PA ทุกวิทยฐานะ
ลงทะเบียนจ่ายหน้างาน 1,500 บาท เพียง 50 ท่าน(จองด่วนก่อนเต็มนะครับ)
เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อาทิตย์ทึ่ 6 กุมภาพันธ์ โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์
อาทิตย์ทึ่ 13 กุมภาพันธ์ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ โรงแรมเดอะเลกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

เดือน มีนาคม 2565
อาทิตย์ที่ 6 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อาทิตย์ที่ 13 โรงแรม จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 0931319069

หมวด: