Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

8 กรกฎาคม 2564 ได้ทราบข้อมูล วลาประมาณ 09.30 น. ว่าในเขตพื้นที่อำเภอดอยหลวงจะมีคณะกรรมการลงตรวจพื้นที่แปลงปลูกกัญชง เพื่อออกใบอนุญาตให้ปลูก เลยโทรสอบถามเจ้าของพื้นที่เพื่อขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม จึงแจ้งประธานฯ และรองประธานฯ ว่าจะเข้้าร่วมสังเกตการณ์ ออกเดินทาง 10.30 น.

ถึงพื้นที่ตำบลโชคชัย ที่คณะกรรมการออกตรวจเกือบไม่ทัน เนื่องจากฝนตกหนักการเข้าพื้นที่ข้อนข้างยากถนลื่น
ต้องใช้การขับเคลื่น 4 ล้อตลอดเส้นทาง

พื้นที่ 13 ไร่ เป็นของกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยมีสมาชิกทำร่วมกันประมาณ 7 คน ล้อมรั้วเสร็จสิ้น  ตรงทุ่งนาที่มีน้ำขัง และหญ้า/วัชพืชเต็มไปหมด ในประเด็นนี้ จากการพูดคุย/สอบถามคณะตรวจฯ ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้เป็นปัญหาและเกี่ยวข้องกับการตรวจ
เพื่อออกใบอนุญาตฯ(ไม่ต้องไปปรับ ไปไถ ไปเอาน้ำออก)

ประเด็นสำคัญ ประเด็นแรกจากภาพนี้เป็นทางเข้าแปลงปลูก จะสังเกตเห็นเพิงพัก และสระน้ำน้ำ(รั้วจะปักหลังสระน้ำ)คณะตรวจฯ ได้แนะนำให้ปักเสาทำรั้วใหม่ โดยให้ปักถัดจากเพิงพัก(ซ้ายมือ)

ประตูทางเข้า จึงจำเป็นต้องย้ายใหม่ ลงมาข้างล่าง 

จุดประตูทางเข้าจะย้ายมาตรงจุดหน้ารถ ห่างจากจุดเดิมลงมาประมาณ 25 เมตร ประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่คือ เจ้าของสวนไม่มีเอกสารใด ๆ ให้คณะกรรมการตรวจฯ ดูเลย ได้รับการแนะนำว่าต้องมีเอกสารเหมือนกับชุดที่นำส่งบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจฯจะสัมภาษณ์/สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เเจ้าของสวนให้ข้อมูลไม่ค่อยได้/ชัดเจน ประเด็นที่ตกหล่นไม่เคยทราบมาก่อนว่าเจ้าของสวนสะต้องทำห้องเก็บ/ตู้เก็บตัวอย่างผลผลิตกัญชง มีกุญแจล๊อคแนน่นหนา เพือนำส่งห้องแล็ปตรวจค่า CBD โดยมีค่าใช้จ่าย 3,000(เจ้าของสวนรับผิดชอบ/บริษัท) หากค่า CBD สูง ก็จะกลายเป็น "กัญชา" เมื่อกลายเป็นกัญชาต้อง 1. ทำลาย(เผา)ทิ้ง
2. หาที่จำหน่ายใหม่(บริษัทที่ได้รับอนุญาตซื้อ)

เดินทางต่อไปจุดที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง(ขับรถตามคณะตรวจฯ อย่างกระชั้นชิด เพื่อจะได้เห็นการตจวจตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ไปถึง เจ้าของสวน(เสือขาวแขนยาว)กล่าวต้อนรับ

คณะฯ ตรวจเอกสาร

คณะฯ ตรวจเอกสาร

คณะฯ ตรวจเอกสาร

คณะฯ ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์/สอบถาม

ลงตรวจ/ดูพื้นที่

ลงตรวจ/ดูพื้นที่

ลงตรวจ/ดูพื้นที่

ลงตรวจ/ดูพื้นที่

ลงตรวจ/ดูพื้นที่ จุดนี้มีการเตรียมพื้นที่โดยการขุดหลุมลึึประมาณสองเมตรกว่า รั้วสูง 165 เมตร พื้นที่ประมาณ 2 งาน จะปลูกใส่ถุงกระสอบวางบนพื้น เหตุผลที่ทำแบบนี้เพื่อตอบโจทน์เรื่องมาตรการความปลอดภัย และการดูแล สรุปพื้นที่แห่งนี้จะได้รับการอนุญาต
ให้ปลูกฯ

เขียนโดย Super User
หมวด:

คำแนะนำ...
สิ่งที่จะต้องดำเนินการในเบื้องต้นก่อนเริ่มปีการศึกษา สำหรับผู้ที่จะขอประเมินเพือให้มีหรือเลื่อนวิทนฐานะสูงขึ้น สำหรับครู สังกัด อปท.

1. ทำบันทึกข้อความขอประเมินฯ
2. ทำบันทึกขอความขอความอนุเคราะห์ผู้ประเมินฯ
3. ทำหนังสือตอบรับเป็นผู้ประเมินผลงานฯ
4. ทำหนังสือขอความเห็นชอบ ก. จังหวัด
5. ทำประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินฯ
6. ทำประกาศแต่งตั้ง-กก.ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ฯลฯ .... ควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หรืออย่างช้าไม่ควรเลยเวลาเปิดเทอมเกิน 2-3 เดือน
ทำสิ่งเหล่านี้เสร็จท่านควรเข้ารับการอบรม เพื่อดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ให้สอดคล้องต่อเนื่อง และถูกต้อง จะเข้าอบรมกับหน่วยงานใด ก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจารณา

ไฟล์ Word ข้อ 1-6 ท่านสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ ฟรี !!
ตามลิ้งค์ด้านล่าง...
http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/new-2563

 
หลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง
1. หลักสูตร 627172001 การวิจัยชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
2. หลักสูตร621161014 สนุกกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม 0931319069(เข็มชาติ  พิมพิลา)

เขียนโดย Super User
หมวด:

การประเมินผลการใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. ความหมายและความสำคัญ
การประเมินผลการใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล เพื่อนนำมาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ ทั้งประสิทธิภาพและประเมินผลของหลักสูตร รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรนั้นในอนาคต เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อตัดสินว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก น้อยเพียงไร

2. แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 หาคุณค่าของหลักสูตร : สนองจุดมุ่งหมาย สนองความต้องการ มาก น้อยเพียงใด
2.2 ตัดสินเกี่ยวกับรูปแบบ การสอน และการบริหารหลักสูตร : การวางเค้าโครงและรูปแบบของหลักสูตร การสอนตามหลักสูตร และการบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตร ถูกต้องหรือไม่
2.3 วัดคุณภาพผลผลิต : ผู้เรียนจบตามหลักสูตรมีคุณภาพเพียงใด
2.4 ปรับปรุงหลักสูตร

3. ขอบเขตของการประเมินหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1 ประเมินเอกสารหลักสูตร
3.2 ประเมินรบบของหลักสูตร
3.3 ประเมินผลผลิต

4. หลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.1 มีจุดประสงค์ในการประเมินที่แน่นอน
4.2 มีการวัดที่เชื่อถือได้
4.3 ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล
4.4 ขอบเขตของการประเมินชัดเจน
4.5 ประเด็นที่จะประเมินอยู่ในช่วงเวลาของความสนใจ
4.6 การรวบรวมข้อมูล และกำหนดเครื่องมือ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
4.7 การวิเคราะห์ผลต้องระมัดระวัง รอบคอบและเที่ยงตรง
4.8 ควรใช้วิธีหลากหลาย
4.9 มีเอกภาพในการตัดสิน
10. นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา/ปรับปรุง

5. กระบวนการในการประเมินหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.1 วางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์
5.2 รวบรวมข้อมูล
5.3 วิเคราะห์ข้อมูล
5.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน

6. ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.1 ทำให้ทราบถึงจุดดีหรือจุดเสียของหลักสูตร
6.2 สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และค่านิยมที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.3 ช่วยในการบริหารวิชาการ
6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสำคัญของการศึกษา
6.5 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น
6.6 ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
6.7 ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ
6.8 ช่วยให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักสูตร
6.9 ช่วบให้สามารถวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในอนาคตได้

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ จากกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย