Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 27369

การประเมินคุณภาพภายใน ศพด.

1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. จัดทำ/จัดหา แบบประเมิน
3. กำหนดปฏิทินการประเมิน
4. ประเมินตามกำหนด
5. สรุป และแจ้งผลการประเมิน
6. ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการจัดทำ SAR

ตัวอย่าง...
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบประเมิน ดาวน์โหลดได้ที่นี่...

การจัดทำ SAR


คลิกอ่านต่อ...

หมวด: