เขียนโดย Super User
ฮิต: 8325

ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯตามกรอบหลักสูตรฯ 2551 และ 2560  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวทางการเรียนรู้ตามแนวของฟินแลนด์ในสถานศึกษา สังกัด อปท.


หมวด: