Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 8254

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(เกณฑ์เก่า)
ให้ปฏิบัติดังนี้...

ให้นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1. ผอ.สำนักการศึกษา หรือ ผอ.กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษา ของ อปท.นั้น
2. ผอ.สถานศึกษา ของผู้ยื่นขอ
3. พนักงานครูฯ อปท.ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ
....ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
***กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตามที่กำหนดได้ ให้ ก ฯลฯ จังหวัดพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
เอาอะไรมาอ้างเหรอครับ...
ก็ประกาศ ก กลาง ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ไงครับ
(หน้า 12) เอาไปอ้างได้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่...
http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2019-08-23-07-44-57/18-2019-08-23-07-46-14/file
...เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ...

หมวด: