สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

+ เตรียมสอบผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา