เขียนโดย Super User
ฮิต: 17165

ID PLAN...แผนการพัฒนาตนเองรายปี แบบใหม่ ตาม ว26/2562 ที่กรมฯ สั่งให้ครูทุกคนเขียน
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับ...
http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/id-plan

หมวด: