ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา
 


  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  ความเหมือนที่แตกต่างของครู "ผู้ดูแลเด็ก"

  ครูผู้ดูแลเด็ก : สู่วิทยฐานะ "ครูชำนาญการ" อย่างไร !?

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
     การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล


 ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บฯ สมศ.

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการประเมินภายนอกโดย สมศ.

 

  ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บฯ สำนักงาน ก.ค.ศ.


...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม


.............................................................................
 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
 บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

CD-krucyberท่านที่ต้องการ CD ดำเนินการดังนี้...

1. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในเว็บบอร์ดhttp://goo.gl/NA4n58
ทางอีเมล์ krucyber@hotmail.com หรือโทร.09 7965 6069
หรือ  http://goo.gl/2akW9l
2. แจ้งชื่อ-ที่อยู่แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขบัญชี 4552136018
ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา
** เมื่อโอนฯแล้ว โทร.แจ้งที่ 09 7965 6069 ** ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนฯเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 
 

หนังสือราชการ

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  
สำรวจครู ผดด. ที่มีคุณสมบัติฯเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก
  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกฯที่จะเข้าประเมิน ศพด. ปี 2556-2557
  รายชื่อ ศพด.ที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม(ปีงบฯ 2556)

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงาน ศพด.

วันสำคัญทางศาสนา

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.ทุ่งก่อ 
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

บุคคลออนไลน์

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5061
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4513
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25542
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว27274
mod_vvisit_counterเดือนนี้97623
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว146310
mod_vvisit_counterยอดรวม1865915

เรามี: 29 บุคคลทั่วไป, 10 bots ออนไลน์
Your IP: 50.17.107.233
 , 
Today: เม.ย. 24, 2014