จำนวนผู้เข้าชม(นับ 15 ก.ย. 2555)
Website counter 

  การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม นางอรุณี  พิมพิลาตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยเคียน  สังกัด อบต. ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  ( ด้านที่  1 การปฏิบัติตน)

• คำสั่งมอบหมายงาน
• บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ
• บันทึกครูเวรประจำวัน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน
• บันทึกความดี
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
• ภาพกิจกรรม

• คำสั่งมอบหมายงาน   • บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ   • บันทึกครูเวรประจำวัน   • บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน    • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ • โครงการวันสำคัญ 
• โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   • โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 

• บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ    • บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก • กิจกรรมโครงงาน  
• วิจัยในชั้นเรียน  • รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
• รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม /การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกรรมทางศาสนา/วันสำคัญต่างๆ
• ฯลฯ  

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  (ด้านที่  2  การปฏิบัติงาน)
คำสั่งมอบหมายงาน   • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา • หนังสือคำสั่ง/ใบสมัครเข้าร่วมประชุม อบรมฯ   
• โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  • หลักสูตรสถานศึกษา • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
• โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
 • โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• โครงการผลิตสื่อ    • บันทึกการผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้  • ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน   
• รายงานปฏิบัติงาน/โครงการ   • บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ  • หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น   
• บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก  • กิจกรรมโครงงาน    •  วิจัยชั้นเรียน
 • งานธุรการชั้นเรียน ต่างๆ   • แผ่นพับประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร • เกียรติบัตร - วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม
• ฯลฯ

  ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอวิธีการจัดแฟ้มงาน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา  
เพื่อเป็นแนวทาง  ในโอกาสต่อไป.......โปรดติดตาม ครับ !!!

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

CD-krucyberท่านที่ต้องการ CD ดำเนินการดังนี้...

1. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในเว็บบอร์ดhttp://goo.gl/NA4n58
ทางอีเมล์ krucyber@hotmail.com หรือโทร.09 7965 6069
หรือ  http://goo.gl/2akW9l
2. แจ้งชื่อ-ที่อยู่แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขบัญชี 4552136018
ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา
** เมื่อโอนฯแล้ว โทร.แจ้งที่ 09 7965 6069 ** ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนฯเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 
 

หนังสือราชการ

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  
สำรวจครู ผดด. ที่มีคุณสมบัติฯเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก
  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกฯที่จะเข้าประเมิน ศพด. ปี 2556-2557
  รายชื่อ ศพด.ที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม(ปีงบฯ 2556)

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงาน ศพด.

วันสำคัญทางศาสนา

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.ทุ่งก่อ 
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

บุคคลออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1925
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3314
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15118
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว23334
mod_vvisit_counterเดือนนี้89974
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว146310
mod_vvisit_counterยอดรวม1858266

เรามี: 13 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 54.196.196.72
 , 
Today: เม.ย. 23, 2014