จำนวนผู้เข้าชม(นับ 15 ก.ย. 2555)
Website counter 

  การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม นางอรุณี  พิมพิลาตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยเคียน  สังกัด อบต. ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  ( ด้านที่  1 การปฏิบัติตน)

• คำสั่งมอบหมายงาน
• บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ
• บันทึกครูเวรประจำวัน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน
• บันทึกความดี
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
• ภาพกิจกรรม

• คำสั่งมอบหมายงาน   • บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ   • บันทึกครูเวรประจำวัน   • บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน    • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ • โครงการวันสำคัญ 
• โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   • โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 

• บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ    • บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก • กิจกรรมโครงงาน  
• วิจัยในชั้นเรียน  • รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
• รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม /การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกรรมทางศาสนา/วันสำคัญต่างๆ
• ฯลฯ  

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  (ด้านที่  2  การปฏิบัติงาน)
คำสั่งมอบหมายงาน   • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา • หนังสือคำสั่ง/ใบสมัครเข้าร่วมประชุม อบรมฯ   
• โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  • หลักสูตรสถานศึกษา • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
• โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
 • โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• โครงการผลิตสื่อ    • บันทึกการผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้  • ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน   
• รายงานปฏิบัติงาน/โครงการ   • บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ  • หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น   
• บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก  • กิจกรรมโครงงาน    •  วิจัยชั้นเรียน
 • งานธุรการชั้นเรียน ต่างๆ   • แผ่นพับประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร • เกียรติบัตร - วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม
• ฯลฯ

  ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอวิธีการจัดแฟ้มงาน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา  
เพื่อเป็นแนวทาง  ในโอกาสต่อไป.......โปรดติดตาม ครับ !!!

 

ข้อคิดเห็น  

 
0 #2 16-02-2015 15:51
อ้างอิง ครูใหม่:
รอๆๆค่ะ
วิธีการจัดแฟ้มง าน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา
เพื่อเป็นแนวทาง ในโอกาสต่อไป

^^

http://arunee.net/
อ้างอิง
 
 
-1 #1 16-02-2015 14:10
รอๆๆค่ะ
วิธีการจัดแฟ้มง าน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา
เพื่อเป็นแนวทาง ในโอกาสต่อไป

^^
อ้างอิง
 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

krucyber เบอร์หลัก Line ID 09 3131 9069 เบอร์สำรอง 09 7965 6069
 บัญชีออมทรัพย์ กสิกรไทย 455 2 13601 8 (เข็มชาติ พิมพิลา)
    (สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย)
 บัญชีออมทรัพย์ กรุงไทย 982 3 00337 8 (มินตรา พิมพิลา)
    (สาขาเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย)


 Facebook ทีมงาน arunee.net  
 http://www.drsuwan.com/    
 เผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ รมป.  
 สำนักมาตรฐานวิชาชีพครู
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

 ทต.หัวนาคำ กาฬสินธุ์
 ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 กองการศึกษา ทต.คูเมือง
 อบต.อัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง ยะลา
 กองการศึกษา ทต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 อบต. หนองกระทุ่ม ปากท่อ


 ศพด.อบต.ก้านเหลือง นางรอง
 ศพด.ทต.พันเสา เทศบาลตำบลพันเสา
 ศพด.หนองคูโคกขุมดิน
 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
 ศพด.ตำบลหนองไร่ จ.ระยอง
 ศพด.บ้านจัน
 ศพด.เทศบาลเมืองเดชอุดม
 ศพด.บ้านดอนสถาน
 ศพด.เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
 ศพด.บ้านท้องกรูด
 ศพด.เทศบาล ตำบลลานกระบือ
 


กฎฯ ระเบียบ

 กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ๒๕๕๘

 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 

  เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1840
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3194
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1840
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว26038
mod_vvisit_counterเดือนนี้80884
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว97784
mod_vvisit_counterยอดรวม5949175

เรามี: 12 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 54.158.26.39
 , 
Today: ส.ค. 27, 2016

บุคคลออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์