จำนวนผู้เข้าชม(นับ 15 ก.ย. 2555)
Website counter 

  การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม นางอรุณี  พิมพิลาตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยเคียน  สังกัด อบต. ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  ( ด้านที่  1 การปฏิบัติตน)

• คำสั่งมอบหมายงาน
• บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ
• บันทึกครูเวรประจำวัน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน
• บันทึกความดี
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
• ภาพกิจกรรม

• คำสั่งมอบหมายงาน   • บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ   • บันทึกครูเวรประจำวัน   • บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน    • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ • โครงการวันสำคัญ 
• โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   • โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 

• บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ    • บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก • กิจกรรมโครงงาน  
• วิจัยในชั้นเรียน  • รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
• รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม /การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกรรมทางศาสนา/วันสำคัญต่างๆ
• ฯลฯ  

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  (ด้านที่  2  การปฏิบัติงาน)
คำสั่งมอบหมายงาน   • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา • หนังสือคำสั่ง/ใบสมัครเข้าร่วมประชุม อบรมฯ   
• โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  • หลักสูตรสถานศึกษา • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
• โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
 • โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• โครงการผลิตสื่อ    • บันทึกการผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้  • ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน   
• รายงานปฏิบัติงาน/โครงการ   • บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ  • หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น   
• บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก  • กิจกรรมโครงงาน    •  วิจัยชั้นเรียน
 • งานธุรการชั้นเรียน ต่างๆ   • แผ่นพับประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร • เกียรติบัตร - วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม
• ฯลฯ

  ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอวิธีการจัดแฟ้มงาน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา  
เพื่อเป็นแนวทาง  ในโอกาสต่อไป.......โปรดติดตาม ครับ !!!

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

krucyber

 

ID: krucyber

เผยแพร่ผลงาน ศพด.

BumQ.com

 

BumQ.com

 

BumQ.com

 

บุคคลออนไลน์

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

BumQ.com

 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5321
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6778
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45195
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว37633
mod_vvisit_counterเดือนนี้142694
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว322095
mod_vvisit_counterยอดรวม3435507

We have: 26 guests, 16 bots online
Your IP: 54.242.126.126
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2014