รายละเอียด ของ รายงานการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่
คุณสมบัติค่า
ชื่อรายงานการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์รายงานอบรมฯ.pdf
ขนาดของไฟล์70 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 03/01/2013 06:17
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต27978 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/01/2013 06:18
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

วันสำคัญทางศาสนา