รายละเอียด ของ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐานอ้างอิงมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา)
คุณสมบัติค่า
ชื่อตัวอย่างเอกสาร หลักฐานอ้างอิงมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา)
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์ตัวอย่างเอกสาร หลักฐานอ้างอิงมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา).pdf
ขนาดของไฟล์630.57 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 03/31/2013 14:57
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต19213 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/31/2013 14:58
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

วันสำคัญทางศาสนา