ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (อ่าน 13574 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 15
  • ดูรายละเอียด
ทีมงาน arunee.net
จะรวบรวม หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯและหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก
ไว้ที่บอร์ดนี้ให้มากที่สุด เท่าที่หาได้ เพื่อประโยชน์กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 01, 2013, 10:50:17 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 15
  • ดูรายละเอียด
# หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 @ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2
(มท 0808.2/ว1090)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12193_1.pdf?time=1367379394047

 @ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8
(มท 0893.4/ว1016)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12185_1.pdf?time=1367379394047

 @ โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 33
(มท 0893.4/ว954)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12184_1.pdf?time=1367379394047

 @ โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 32
(มท 0893.4/ว953)
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12183_1.pdf?time=1367379394047

@ การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท.
(มท 0809.4/ว1054)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12157_1.pdf?time=1367381260366

@ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7
(มท 0893.4/ว1015)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12141_1.pdf?time=1367381906697

@ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มท 0810.2/ว1596)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12120_1.pdf?time=1367381776080

@ การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
(มท 0809.9/ว5)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12108_1.pdf?time=1367381932795

@ โครงการองรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8
(มท 0893.4/ว934)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/4/12096_1.pdf?time=1367381932795

@ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(มท 0893.4/ว888)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/3/12075_1.pdf?time=1367382166917
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 01, 2013, 11:43:14 AM โดย admin »